Timeline
In Progress
Video__
Photo

Commissions
Texts
Biography
ContactHolograms of Ecolonia

2012   serie of video scenes   HD

Johanna Willenfelt : Holograms of Ecolonia
"... Alla domineras av naturinslag. Likväl görs här inte en avbild av en natur, utan inför mig som betraktare låter verket i stället olika grader av kraft att framträda. Som resultat av en avancerad redigeringsteknik, äger en mångfald små rörelseförflyttningar rum. De förefaller inte representera ett på förhand givet skeende, utan upprepningarna anhopar och raserar simultant både motiv och narrativ för betraktaren, som på så sätt ställs inför något okänt. ..."
Läs hela texten härAnonymous aspect   Anonym vinkel


Expectancy   Förväntan


Event horizon   Händelsehorisont


Holding roots   Bära rötterResonance   ResonansMovement   Förflyttning


Back <